Розрахунок конкурсного бала

1 предмет

x

2 предмет

x

3 предмет

x

Бал за підготовчі курси СумДУ
Регіональний коефіцієнт
Галузевий коефіцієнт

Конкурсний бал = {{calcForm.KB}}

Правила розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал розраховується за наступною формулою:

КБ = (((К1∙П1 + К2∙П2 + К3∙П3) /(К1+К2+К3)) + ОУ) * РК * ГК, МЛ

де

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту здійснюється до шкали 100-200 (Додаток 2.4).

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів СумДУ за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2.3).

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності (Додаток 2.2 або Додаток 2.5).

РК – регіональний коефіцієнт, дорівнює 1,07 для конкурсних пропозицій СумДУ.

ГК – галузевий коефіцієнт, дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2.3), та 1,00 – в інших випадках.

мотиваційний лист.


  1. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125.
  2. Конкурсний бал для спеціальностей 081 "Право", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини" та 293 "Міжнародне право" не може бути меншим ніж 140 балів.
Завантаження даних
Програм не знайдено
{{item.code}} {{item.title}} {{item.program}}

Код: {{item.code}}

Спеціальність: {{item.title}}

Освітня программа: {{item.program}}

Конкурсний предмет: Творчий конкурс (оцінювання фізичних здібностей)

Перший предмет НМТ / Ваговий коефіцієнт: Українська мова / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45

Другий предмет НМТ: Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Другий предмет НМТ: -

Другий предмет НМТ / Ваговий коефіцієнт: Математика / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,5

Третій предмет НМТ: -

Другий предмет НМТ: -

Третій предмет НМТ / Ваговий коефіцієнт: Історія України / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,5

Додаткові вимоги: Мотиваційний лист